Jumat , 19 Juli 2024

Besar sudut antara vektor a dan b adalah A. Diketahui |a| = 4 dan |b| = 14, dan cos A = 3/7. Nilai dari a ⋅ (a + b) adalah …

Pertanyaan

Besar sudut antara vektor a dan b adalah A. Diketahui |a| = 4 dan |b| = 14, dan cos A = 3/7. Nilai dari a ⋅ (a + b) adalah …
a. 56
b. 48
c. 40
d. 42
e. 24

Jawaban

a•(a+b)
a•a+a•b
|a|²+|a|•|b|•cos teta
4²+4•14•3/7
16+24
40

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *